Varicellovirus hhv3 nd

Virus-varicela-zoster

Outros Nomes Comuns: herpes-zoster, virus-da-varicela, virus-da-zona, VZV

Morfologia de Varicellovirus hhv3

 © CDC