Trichouropoda swietokrzyskii Hirschmann and Wisniewski, 1987