Tinthia tineiformis

Morfologia de Tinthia tineiformis

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto