Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)

Distribuição de Synanthedon scoliaeformis em Portugal