Stigmella minusculella (Herrich-Schaffer, 1855)

Sinonímias de Stigmella minusculella

Nepticula chalybeia, Nepticula embonella, Nepticula minusculella, Stigmella chalybeia

Morfologia de Stigmella minusculella

 © João Nunes