Simitidion simile (C. L. Koch, 1836)

Morfologia de Simitidion simile

Macho subadulto © Emidio Machado
Macho subadulto
 © Ivo Rodrigues
Fêmea © Emídio Machado
Fêmea
Fêmea © Emídio Machado
Fêmea
Fêmea © Emídio Machado
Fêmea
Fêmea © Emídio Machado
Fêmea
Macho subadulto © Jorge Almeida
Macho subadulto
Macho subadulto © Jorge Almeida
Macho subadulto

Distribuição de Simitidion simile em Portugal