Scythris tributella Zeller 1847

Morfologia de Scythris tributella

 © Fernando Romão
 © Fernando Romão