Puccinia malvacearum Montagne

Morfologia de Puccinia malvacearum

Fungo sobre Malva hispanica © Ian & Clare Smith
Fungo sobre Malva hispanica