Phthorimaea operculella Zeller 1873

Morfologia de Phthorimaea operculella

Imago © Eduardo Marabuto
Imago
Imago © Eduardo Marabuto
Imago
 © Valter Jacinto

Distribuição de Phthorimaea operculella em Portugal