Parornix torquillella Zeller 1850

Morfologia de Parornix torquillella

 © João Nunes
 © João Nunes
 © João Nunes
 © João Nunes
 © João Nunes

Distribuição de Parornix torquillella em Portugal