Paraleyrodes minei Iaccarino 1990

Morfologia de Paraleyrodes minei

 © João Dinarés