Galega cirujanoi García Murillo & Talavera

caprária

Outros Nomes Comuns: galega