Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

Morfologia de Enoplognatha ovata

 © Fernando Romão
Macho adulto © Emidio Machado
Macho adulto
Macho adulto © Emidio Machado
Macho adulto
Macho adulto © Emidio Machado
Macho adulto
Macho adulto © Emidio Machado
Macho adulto
Macho adulto © Emidio Machado
Macho adulto

Distribuição de Enoplognatha ovata em Portugal