Dissoctena albidella Rebel 1902

Morfologia de Dissoctena albidella

Imago © Eduardo Marabuto
Imago