Delta unguiculatum (Villers, 1789)

Vespa

Morfologia de Delta unguiculatum