Centrocoris variegatus Kolenati, 1845

Percevejo

Morfologia de Centrocoris variegatus

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto
Cópula © Valter Jacinto
Cópula

Distribuição de Centrocoris variegatus em Portugal