Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Morfologia de Bucculatrix ulmella

 © Carlos Silva