Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)

Morfologia de Bucculatrix cidarella

 © João Nunes
 © João Nunes
 © João Nunes