Atheta coriaria Kraatz, 1856

Escaravelho

Morfologia de Atheta coriaria

 © Enésima Mendonça