Anthocharis euphenoides Staudinger 1869

Aurora-amarela

Outros Nomes Comuns: ponta-laranja-do-douro, bandeira-espanhola

Morfologia de Anthocharis euphenoides

 © Eduardo Marabuto
 © Pedro Pires
 © Eduardo Marabuto

Distribuição de Anthocharis euphenoides em Portugal