Allodynerus delphinalis Gir., 1866

Morfologia de Allodynerus delphinalis

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto

Distribuição de Allodynerus delphinalis em Portugal