Agrotis alexandriensis Baker, 1894

Morfologia de Agrotis alexandriensis

 © Eduardo Marabuto