Acompsia schmidtiellus

Morfologia de Acompsia schmidtiellus

 © Fernando Romão